Forskning og utvikling

Kunnskapen i Kyocera går på tvers av selskaper, landegrenser og industrier. Den akkumulerende erfaringen utstyrer spesialistene i bedriften med bred kompetanse.

 

Kompetansen resulterer til tider i utradisjonelle løsningsforslag, hvor tanker, ideer og metoder fra én industri overføres til og anvendes i en annen.

 

I en rekke tilfeller inngår vi samarbeid med universiteter omkring egentlige forskningsprosjekter med et industrielt mål.

 

Det innovative utviklingsmiljøet i Kyocera har de senere år skapt mange nye produkter, som har optimert produksjonsprosesser hos våre kunder med opp til flere hundre prosent.

 

Kyocera TestCenter

En sentral del av aktivitetene innen for forskning og utvikling er Kyocera sitt TestCenter, hvor nye teknologier til sponbearbeiding og skjærende verktøy testes og videreutvikles.

 

Testsentret anvendes til Kyocera sine utviklingsprosjekter, men brukes i stigende grad også til spesifikke testforløp for en rekke industrikunder, som ønsker å teste nye teknologier eller materialer under optimale testforhold.

 

Som kunde i Kyocera TestCenter får du adgang til den nyeste kunnskapen innen for produksjonsoptimering og kan utføre optimeringstester eller simulere nye produksjons- og bearbeidingsmetoder uten å avbryte din produksjon.

 

Kontakt oss på 22 72 06 02. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.