TestCenter

I Kyocera TestCenter har du mulighet for å prøve nye teknologier til sponbearbeiding og skjærende verktøy, før du investerer i dem.

 

Små og store forbedringer

Senteret gir deg mulighet for å forberede nye produksjonstiltak - fra mindre justeringer i en enkelt bearbeidningssekvens til optimering av hele produksjonsprosesser.

 

Vi analyserer hurtig effekten av både eksisterende verktøy og nyutviklede spesialverktøy fra vår konstruksjonsavdeling.

 

Optimering og analyse

Da testsenteret ligger i forbindelse med vår produksjon, kan vi, under hele testforløpet, løpende endre geometrien på dine verktøy, inntil de presterer optimalt.

 

Den omfattende datainnsamling danner grunnlag for en grundig analyse. Resultatene av analysen samles og presenteres for deg i en rapport, som gjennomgår alle relevante testemner.

 

Dokumentasjon

Analysen understøttes av så vel lyd- som bildedokumentasjon, da hele testforløpet spilles inn med vårt High Definition A/V utstyr. Du får selvfølgelig en DVD med hele forløpet sammen med analyserapporten.

 

Fakta

I Kyocera TestCenter kan vi teste og dokumentere alle vesentlige skjæreparametre:

  • Emnekvalitet
  • Skjærkrefter, verktøyslitasje, overflateruhet, geometri/formtoleranser og hardhet
  • Vibrasjoner og frekvensforhold
  • Volum og spredningsmønster ved MQL (Minimum Quantity Lubrication)