Å jobb i Kyocera

Arbeidet er ikke alt - men en viktig del av en god tilværelse

Kyocera er en dynamisk og resultatorientert virksomhet. Resultatene skapes i en utradisjonell virksomhetskultur, hvor arbeidsglede, menneskelige egenskaper og samhold er i sentrum. Vi setter vår ære i å skape spennende rammer og vi elsker utfordringer. Overskuddsdeling og kantineordrning er også en del av vår unike virksomhetskultur.

 

Fremover - sammen med Kyocera

Strategien er klar og ambisiøs - Kyocera ruster seg til den videre utviklingen, hvor kundeønsker om global levering og service stiller store krav og gir enda større muligheter. 

 

Vi arbeider målrettet etter en ambisiøs vekstplan, som skal utbygge vår posisjon som en internasjonal anerkjent utvikler og produsent av skjærende verktøy.