Om Kyocera

Overordnet beskjeftiger vi oss innen tre produktområder:

  • Skjærende verktøy
  • Måleverktøy
  • Festemateriale

 

Felles for de tre områder er, at det er snakk om kvalitetsprodukter, som sammen med vår rådgivning optimerer kundernes produksjon og dermed reduserer deres kostnader.

 

Innen for alle tre hovedproduktgrupper tilbyr vi totalkonsepter baseret på omfattende viten og kompetanse.

 

Som problemløser og leverandør av totalløsninger kommer våres samlede viten og erfaringer kundene tilgode.

 

Våres systematiserede arbeidsmetoder medvirker til å sikre kundene de best mulige produksjonsbetingelser.

 

Rådgivningen omfatter ofte flere deler av produksjonsprosessen som verktøyvalg, prosessrekkefølge og optimering av
bearbeidingsparametre, inkludert skjærhastighet, trykk, og fremføringshastighet.

 

Kyocera Unimerco sysselsetter i dag ca. 700 medarbeidere i Europa og USA. Virksomheten blev etablert i 1964 under navnet Unimerco.

 

I 2011 blev Unimerco et datterselskab i det globale Kyocera-konsernet, som har ca. 70.000 medarbeidere, herav ca. 3.800 i verktøydivisjonen.

 

Fra 2013 ble Kyocera Unimerco europeisk hovedkontor for hele Kyoceras verktøydivisjon.