Systematisk produksjonsoptimering

Partnerskap

Et godt samarbeide skal være til gavn for begge parter. Vi betrakter våre kunder som partnere, fordi vi tror på, at effektiv og rentabel produksjon hos våre kunder er det beste fundament for vår egen langsiktige suksess.

 

En anderledes leverandør

Som leverandør er vores fornemste oppgave å medvirke til at forbedre din konkurranse evne. Vi analyserer og optimerer dine viktigste prosesser, så vi sammen sikrer, at du produserer så effektivt som overhode mulig.

 

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med maskin- og verktøyinnvesteringer samt ved innkjøring av nye produkter.

 

Optimeringsmodeller

Å optimere en prosess krever omfattende knowhow. Inngående viten om emnematerialet, maskiner og verktøy er avgjørende for å kunne velge den helt riktige løsningen og de optimale bearbeidningsparametre.

 

Våre optimeringsekspeter benytter en rekke tekniske og økonomiske analyseverktøy for å avgjøre hvilken løsning som er optimal i de enkelte tilfellene. Samtidig benyttes disse modellene til utførlig å dokumentere effekten av de gjennomførte handlingene. God dokumentasjon er det beste grunnlaget for det videre optimeringsarbeidet og for fremtidige maskininvesteringer.


Resultatene

Det er ofte snakk om besparelser på flere hundretusen kroner. Når kapasiteten på de eksisterende anleggene økes, kan dette også spare investeringer til nye maskiner. Det kan være mannskapsbesparende eller nedleggelse av hele skift, som kan bli konsekvensen. 

 

Eller det kanskje mest positive: produksjonskapasiteten kan økes så det kan selges til mere konkurransedyktige priser og med økte avanser.

 

Kontakt oss på 22 72 06 02. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.