UM CONCEPT™

Kyocera er mye mer enn en verktøyleverandør. En forutsetning for at verktøyet kan brukes optimalt er at en rekke parametre optimeres.

 

Derfor oppfatter vi oss selv som leverandør av totalløsninger med kompetanse innenfor:

 

  • Produksjonsoptimering
  • Komplette verktøysprogrammer
  • Spesialverktøy
  • Verktøyvedlikeholdelse
  • Verktøytyringssystemer
  • Utdannelse og trening

 

Vi har samlet våre kompetanser under betegnelsen UM CONCEPT™, hvor de enkelte delelementer spiller sammen og skaper en synergieffekt som er til nytte for deg og din produksjon.

 

Konseptet er vårt tilbud på en leverandør- og partnerskapsløsning, som kan sikre deg en optimal produksjonssituasjon med de lavest mulige enhetskostnader. Våre optimeringseksperter bistår i hele samarbeidsforløpet med gode råd om produksjonssikkerhet og valg av verktøy, maskinparameter og kjøling. Samtidig gir det en lang rekke fordeler å samle innkjøpene hos færre og mer kvalifiserte leverandører.

 

Kontante fordeler

Vi tør påstå at vårt konsept er i en særklasse. Faktisk er vi overbevist om at virksomheter som arbeider samme med oss forbedrer deres samlede verktøyøkonomi og oppnår betydelig fall i enhetskostnadene.

 

Kontakt oss og finn ut av om vi kan leve opp til påstanden. La oss styrke konkurranseevnen i et samarbeid som gir resultater.

 

Kontakt oss på 22 72 06 02. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.