Produkter og service

Overordnet arbeider vi med tre produktområder, skjærende verktøyer og holdeverktøyer, måleverktøyer samt festeverktøy.


Innen for alle tre hovedproduktgrupper tilbyr vi totalkonsept basert på omfattende kunnskap og kompetanse.


Som problemløser og leverandør av totalløsninger kommer våres samlede kunnskap og erfaringer kundene til gode. Våres systematiserende arbeidsmetoder medvirker til å sikre kundene de best mulige produktionsbetingelsene.


Rådgivningen omfatter ofte flere deler av produksjonsprosessen som verktøysvalg, prosessrekkefølge og optimering av bearbeidingsparametere, herunder skjærehastighet, trykk, og fremføringshastighet.

Kontakt oss på 22 72 06 02. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.