Den optimale løsningen

Godt samarbeid gjør livet enklere

Tradisjonelt sett har mange bedrifter ulike leverandører av måleverktøy og kalibrering. Det kan gjøre nyinnkjøp og kalibrering til en tungvint og tidkrevende oppgave.

 

Med Kyocera, får du en totalløsning som dekker alle de viktigste områdene i måleteknikk. Vi tilbyr nemlig både akkreditert kalibrering, et omfattende produktspekter, teknisk service og opplæring.

 

Et stort og stærkt program af måleværktøj

Det at vi har samlet flere kompetanseområder under et tak gir deg trygghet når du søker en optimal løsning uansett om du har spørsmål om kalibrering, service, eller forskjellige måleløsninger for å sikre kvaliteten på produksjonen.

 

La oss styrke din konkurranseevne i et partnerskap som leverer resultater.

Kontakta oss på 22 72 06 02 eller nometal@kyocera-unimerco.com.