Akkreditert kalibrering av geometrisk måleverktøy

Vårt akkrediterte kalibreringslaboratorium leverer kalibrering som passer til dine behov. Vår service er utformet slik at du kan finne og sammensette en totalløsning som passer til din virksomhet.

 

Vi er akkrediteret av DANAK under nr. 353 og har Danmarks mest omfattende akkreditering innenfor kalibrering av geometrisk måle- og kontrollutstyr. Akkrediteringen vil løpende bli utvidet ytterligere. 

 

Sertifikat for DANAK-akredditering av vårt kalibreringslaboratorium:

Sertifikat for akkreditering

 

Kontakta oss på 22 72 06 02 eller nometal@kyocera-unimerco.com.