Korthullsbor

Korthullsbor med sin ekstremt stabile verktøyskropp gir pålitelig og nøyaktig boring. 

DRV MagicDrill
Kyocera DRV MagicDrill med nyutviklete CVD-belagte vendeskjær. Korthullsboret er designet med større kjernediameter, som sikrer stabilitet og en prosessesikker boring med bordybder på opptil 6XD.
DRXR MagicDrill
Kyocera DRXR MagicDrill med sin ekstremt stabile verktøyskropp gir pålitelig og nøyaktig boring. Med hjelp av spiraliserte kjølekanaler leverer den 25% mer kjølevæske.
DRW MagicDrill
Kyocera DRW MagicDrill er en bor serie for store diametere fra dia. 60-100 mm. Borene er tilgjengelige i 1xD / 2xd og 3XD.