Nye High-Feed freser i små dimensjoner

04.09.2015
Kyocera lanserer MFH mini, det er en high-feed fres i små dimensjoner 16-32 mm.

MFH mini er en utvidelse av MFH serien, som Kyocera lanserte i 2014 i dimensjon 25-40 mm for skaftfreser og 50-160 mm for dor monterte freser.

Foruten små dimensjoner er den største fordelen ved denne fresen at vi har gjort plass til 4 skjær på en Ø20 fres og 5 skjær på en Ø25 fres. Det betyr at matingshastigheten kan økes betraktelig og dermed produktiviteten.

Kyocera`s MFH freser har dobbelsidige skjær med positive skjærevinkler, som gjør sirkulær ramping, dykkfresing og lommefresing mulig.

 

High Feed-fræsere med mange skær

Selv i Ø20 har man 4 dobbelsidige skjær til rådighet på Kyocera`s nye MFH mini High-Feed fres. Det øker matingshastighet og produktivitet.


Skjærene har en spesialutviklet konveks skjæreegg. Det gir en effektiv sponevakuering, så man både får en god overflatekvalitet og unngår sponklemming.

Skjærenes spesielle design reduserer skjærekreftene når fresen går i inngrep på emnet, derfor kan de nye mini-fresene også anvendes i små CNC-maskiner.

Skjæret er konstruert med en konveks profil, som har en primær og sekundær skjærekant. Det er en av årsakene til at skjærekreftene blir betraktelig redusert når fresen går i inngrep. MFH mini har en konstant inngrepsvinkel på 12 grader. Det muliggjør både høy mating og bearbeiding med lange overheng med minimale vibrasjoner.

Inngrepsvinkelen på 12° resulterer i at skjærekreftene er i aksial retning og dermed reduseres den radiale påvirkningen, som ofte er skyld i vibrasjoner.

Det nyutviklete skjæredesignet gir betraktelig lavere skjærekrefter enn et vanlig skjær. Det minimerer risikoen for vibrasjoner og gir en økt stand tid på grunn av en lavere varmeutvikling. Dermed er det mulig og fordelaktig å anvende MFH mini i mindre CNC-maskiner.

 

Kontakt oss på 22 72 06 02 eller nometal@kyocera-unimerco.com. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.