Sikkerhetsinstruksjon for verktøy til treindustrien

Verktøy og verktøyholdere til tre og trebaserte materialer

Sikkerhetsinformasjon med viktige opplysninger omkring håndtering og anvendelse av verktøyer.

 

Informasjonen skal følges, for at verktøyene skal fungere sikkert og korrekt.

 

Sikkerhetsinstruksjon

Kontakt oss på 22 72 06 02. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.