Bor

Bor kjører typisk mellem 3.000 og 5.000 omdreininger pr. minutt.
Bor skraper materialet vekk, og det stiller store krav til skarphet og geometri, emneunderstøtte og fremføring.


Spiralens stigning har betydning for borets evne til at fjerne spon ut av hullet, og for spåntrykkets retning ved inn- og utgang av materialet.


Ved for stor fremføring i forhold til omdreininger, spiral og sponrom oppstår enormt spontrykk og baksiden trykkes ut i stedet for at det bores bort. Mothold ved gjennomgang kan være nødvendig.

 

Ved boring med bor i CNC-spindel er det en god ide å tømme spiralen før gjennomgang, så spontrykket lettes. Derefter kjører du igjennom med lav fremføring.


Borenes ytelse og hullets toleranser avhenger i høy grad av borets geometri og de valgte skjæredata.


Andre meget vesentlige faktorer er stabilitet og presisjon på tange og borholdere, samt at trykkluftsylinderen bak borspindelen er stabil og tilstrekkeligt sterk.

 

Med korrekte skjæredata og optimalt værktøyvalg oppnår du:

  • Høyere produktivitet
  • Redusert pris pr. boring
  • Færre kasseringer
  • Høyere produktkvalitet
  • Økt lønnsomhet

 

Kontakt oss på 22 72 06 02 eller nowood@kyocera-unimerco.com. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.