Nyheter og tilbud

Belegningsteknologien har det seneste tiår gitt treindustrien store fordeler. Med vår nyutviklede C8-belegning, blir fordelene ennå mere markante.
14.10.2019
Formateringsteknologi med BK DP-fugefreser, som gir mindre etter behandling og reduserer produksjonsomkostningene.
12.09.2016
Verktøyet UM TWISTER sørger for at spon og restmaterialer suges opp i avsuget. Dette reduserer tid til rengjøring av plater og verktøy, og reduserer enhetskostnadene.
12.09.2016
EasyCut og EQS Tools reduserer dine produksjonskostnader ved bearbeiding av MDF kanter.
03.09.2015