Systemer til verktøysstyring

Lavere kostnader - bedre overblikk 

Du kan avtale med Kyocera at vår UNI•SERVICE™ styrer og supplerer de verktøy du løpende forbruker. Avtalen kalles suppleringsavtale.

 

Når din beholdning av et verktøy har nådd et minimumsnivå sørger vi automatisk for oppfylling. Det er raskt og enkelt og sparer deg for å kontrollere at verktøyene er på lager til rett tid. Isteden kan du konsentrere deg om din produksjon.

 

Ofte kan den riktige løsningen helt fjerne behovet for at medarbeiderne bruker tid på søking, bestilling og styring av skjærende verktøy.

 

Kostnadene til et verktøystyringssystem er mindre enn de samlede ressurser/kostnader som normalt brukes på verktøystyring. Resultatet vil i de fleste tilfeller være mindre lagerbinding, mindre kostnader til håndtering og færre produksjonsstopp som følge av manglende verktøy samt mindre ukurans.

 

Administrasjon av ditt verktøyforbruk gir mange besparelser:

  • Reduksjon av verktøyforbruk
  • Reduksjon av verktøylager
  • Minimalt med svinn og ukurans

 

Flere systemer, som dekker ethvert behov:

 

Mini Tool Manager 

Mini Tool Manager består av et Kyocera veggskap med 4 hyller og et antall plastskuffer. Mini Tool Manager er et manuelt system, som installeres lokalt. Verktøyene opptelles med faste intervaller.

 

Software:

  • Basert på SQL-database
  • Mer enn 160 automatiske rapporter
  • Automatisk e-mail
  • Mulighet for ERP-integration

 

Kontakt oss på 22 72 06 02. Vi hjelper deg med å velge de beste verktøyene, optimere din produksjon og minimere dine omkostninger.

 

AutoCrib Premier Distributor

AutoCrib

Verktøystyring - AutoCrib

Mini Tool Manager

Verktøystyring
- Mini Tool Manager